Data dhe ora e marrjes
lun gen
2000
00 :00
Koha e datës së kthimit
lun gen
2000
00 :00
Cmimi me i mire
Cilësia e shërbimit me çmime të arsyeshme
Anulim falas
Brenda 72 orëve para marrjes së automjetit
Kilometra të pakufizuar
Nuk ka kufi për lëvizjet tuaja

Shkarko dokumentat

Në këtë faqe mund të shkarkoni kopjen e nënshkruar të kontratës suaj dhe faturat në lidhje me qiramarrjen tuaj

Faturat dhe kopjet e kontratës  
Fatura e kontratës Shkarkoni faturën e kontratës (RA) e cila përfshin të gjitha shpenzimet e bëra Fatura e dëmit Shkarkoni faturën e dëmit (RDS) e cila përfshin shumat në lidhje me çdo dëmtim të automjetit që ka ndodhur gjatë marrjes me qira Kopje e kontratës Shkarkoni kopjen e nënshkruar të kontratës
Fatura e pagesës online  

Shkarkoni faturën që lidhet vetëm me pagesën online e cila lëshohet vetëm nëse keni zgjedhur tarifën me pagesë online

Fatura e pagesës online