Data dhe ora e marrjes
lun gen
2000
00 :00
Koha e datës së kthimit
lun gen
2000
00 :00
Cmimi me i mire
Cilësia e shërbimit me çmime të arsyeshme
Anulim falas
Brenda 72 orëve para marrjes së automjetit
Kilometra të pakufizuar
Nuk ka kufi për lëvizjet tuaja

Puno me Ne! Mundësi Pune në Sicily by Car

* Pozicionet e shënuara me yll preferohet të konsiderohen të diplomuar me njohuri të rrjedhshme të gjuhës angleze.
Dërgo