Data dhe ora e marrjes
lun gen
2000
00 :00
Koha e datës së kthimit
lun gen
2000
00 :00
Cmimi me i mire
Cilësia e shërbimit me çmime të arsyeshme
Anulim falas
Brenda 72 orëve para marrjes së automjetit
Kilometra të pakufizuar
Nuk ka kufi për lëvizjet tuaja

FAQ

Zona tregtare

1. Cilat janë zyrat e Sicily By Car në territorin kombëtar?  

Sicily by Car është gjerësisht e pranishme në Shqipëri në të gjitha aeroportet kombëtare, brenda terminaleve, në qendrat kryesore metropolitane, në qytetet e artit dhe në vende me një vokacion të fortë turistik. Lista e plotë e zyrave tona mund të konsultohet lehtësisht në faqen kryesore online në faqen tonë të internetit www.sicilybycar.al

2. Cilat makina i përkasin një grupi të caktuar?  

Flota e Sicily by Car ofron një përzgjedhje të madhe makinash, të gjitha të regjistruara për herë të parë, të ndara në grupe, të fuqizuara me naftë dhe/ose benzinë, transmision manual ose automatik, minifugon 9-vendësh dhe makina 100% elektrike. E gjithë flota e makinave dhe segmentet e ndryshme ku ato bëjnë pjesë mund të konsultoheni në faqen tonë të internetit www.sicilybycar.al

3. A ekziston mundësia e marrjes me qira jashtë vendit përmes Sicily By Car?  

Po, nëpërmjet seksionit "Qiramarrje Jashtë Vendit" i dukshëm në faqen tonë të internetit: www.sicilybycar.al

4. Çfarë mënyrash pagese pranon Sicily By Car?  

Për të marrë me qira me Sicily By Car është e detyrueshme të paraqisni një kartë krediti që i përket qarkut Mastercard/VISA/American Express në emër të shoferit. Pagesat me para në dorë dhe/ose çeqe nuk pranohen.

5. A i nënshtrohet qirasë një kilometrazh të pakufizuar?  

Qiramarrja deri në 26 ditë përfshijnë kilometrazhin e pakufizuar. Nga dita e 27-të, dhe për të gjitha qiratë mujore, kilometrat janë të kufizuara në 3500 km/muaj. Çdo km shtesë do të tarifohet me një kosto të ndryshueshme në bazë të klasës së cilës i përket makina.

6. Kam humbur fjalëkalimin tim, si mund ta rikuperoj atë?  

Butoni "rikuperoni fjalëkalimin" është i disponueshëm brenda zonës së hyrjes

Zona e Shërbimit të Klientit

1. Kur do të lirohet depozita e kërkuar si garanci në fillim të qiramarrjes?  

Nëse makina kthehet me një rezervuar të plotë karburanti dhe pa dëmtime të reja, depozita e sigurisë do të lirohet menjëherë në fund të qiramarrjes.

2. Kam marrë një gjobë gjatë marrjes me qira. Cfare duhet te bej?  

Ne ju bëjmë thirrje që të bëni pagesën menjëherë për të shmangur tarifën e administrimit të gjobës që kërkohet në rast të njoftimit të raportit në kompaninë tonë nga Autoriteti.

4. Me kë mund të kontaktoj për të marrë informacion në lidhje me komunikimet e marra për gjobat nga SBC ose nga autoritetet?  

Të gjithë dokumentacionin mund ta merrni direkt nga faqja jonë e internetit në seksionin e dedikuar, ose duke dërguar një email në rezervime@sicilybycar.al, ose duke kontaktuar drejtpërdrejt në numrat e telefonit të mëposhtëm 00355 422 306 01

5. Çfarë nënkuptohet me faturim për kostot e menaxhimit për gjobat?  

Këto janë shpenzimet e bëra nga Shoqëria jonë për përpunimin e shkresave në mënyrë që të procedohet me ri-njoftimin e raportit nga Autoriteti direkt në emrin tuaj dhe në adresën tuaj.

6. Ende nuk kam marrë njoftim për raportin nga Autoriteti. Si mund ta paguaj tarifën?  

Prisni që raporti të ri-njoftohet në adresën tuaj dhe ndiqni udhëzimet që ju janë dhënë nga Autoriteti. Për detaje të mëtejshme, gjithmonë mund të kontaktoni drejtpërdrejt Autoritetin në fjalë.

7. A është e mundur të marr faturën time të qiramarrjes me email?  

Po, është e mundur, por mos harroni të komunikoni adresën tuaj të e-mail kur nënshkruani kontratën e qirasë.

8. Më duhet të marr me qira një makinë për qëllime pune. A mund të bëhet fatura e qirasë për kompaninë time?  

Po, mos harroni të komunikoni numrin tuaj të NIPT-it dhe adresën tuaj të postës elektronike kur nënshkruani kontratën e qirasë.

9. A do të tarifohem një ditë shtesë nëse e kthej makinën me vonesë?  

Mos harroni se ka një tolerancë maksimale prej 59 minutash nga koha kur merrni automjetin. Për detaje të mëtejshme, konsultohuni drejtpërdrejt me kushtet tona të qirasë.

Zona e rezervimit

1. Cilat dokumente nevojiten për të marrë me qira një makinë?  

Shoferi duhet të ketë patentë drejtimi, kartë krediti në emër dhe dokument identitetifikimi.

2. A mund të zgjedh një model specifik makine?  

Konfirmohet vetëm kategoria e automjetit, por jo modeli specifik i makinës.

3. Çfarë ndodh nëse fluturimi im vonohet?  

Nëse numri i saktë i fluturimit dhe një numër telefoni (celular) janë dhënë gjatë rezervimit, operatorët në sportel do të kontrollojnë numrin e fluturimit dhe do ta mbajnë automjetin për klientin. Në rast të marrjes së automjetit pas orarit të mbylljes së zyrës, klienti do të jetë i detyruar të paguajë shtesën për dorëzimin natën. Nëse numri i fluturimit nuk është dhënë dhe klienti nuk i komunikon ndonjë vonesë zyrës së grumbullimit të automjeteve, automjeti do të konsiderohet i lirë pas dy orësh nga koha e parashikuar e rezervimit

5. A mund ta zgjas qiramarrjen?  

Çdo kërkesë për zgjatje duhet të bëhet drejtpërdrejt në zyrën e qiramarrjes, e cila, nëse po, do të llogarisë koston e ditëve shtesë.

6. A mund të sjell kafshë në bord?  

Kafshët nuk lejohen në bordin e automjeteve tona.

7. Çfarë duhet të bëj nëse jam gjobitur gjatë marrjes me qira dhe e kam paguar tashmë?  

Nëse klienti merr një gjobë gjatë marrjes me qira dhe e paguan atë, ai duhet t'ijapë një kopje të faturës së pagesës operatorit të sportelit kur kthen makinën.