Data dhe ora e marrjes
lun gen
2000
00 :00
Koha e datës së kthimit
lun gen
2000
00 :00
Cmimi me i mire
Cilësia e shërbimit me çmime të arsyeshme
Anulim falas
Brenda 72 orëve para marrjes së automjetit
Kilometra të pakufizuar
Nuk ka kufi për lëvizjet tuaja

Informacioni cookie

Informacioni i privatësisë mbi funksionimin e cookies - neni 13 Kodi i privatësisë

Më poshtë ju informojmë në mënyrë transparente për funksionimin në këtë faqe interneti (në tekstin e mëtejmë "Sajti") të të ashtuquajturit. Cookies.

Përkufizimi i "cookies"

Cookies janë fragmente të shkurtra teksti (shkronja dhe/ose numra) të dërguara nga website dhe të ruajtura nga browser-i juaj në pajisjen specifike që përdorni (kompjuter, tablet, smartphone) dhe përmbajnë informacione që do të ripërdoren gjatë së njëjtës vizitë në sajti ose më vonë edhe disa ditë më vonë. Cookies ruhen në bazë të preferencave të përdoruesit.

Për më tepër, me prezantimin e HTML 5, janë në dispozicion forma të ndryshme të ruajtjes lokale dhe teknologji të ngjashme, të tilla si, për shembull, web beacons dhe GIF transparente, të cilat mund të përdoren për të mbledhur informacion mbi sjelljen dhe zgjedhjet e përdoruesit dhe mbi përdorimin e shërbimeve.

Në këtë dokument, për ta thjeshtuar, ne do të përdorim termin """"""""cookie"""""""" për t'iu referuar cookie-ve dhe të gjitha teknologjive të ngjashme.

Llojet e Cookies

Bazuar në karakteristikat dhe përdorimin e cookie-ve, ne mund të dallojmë dy makro-kategori:

- Cookie teknike ose të sesionit. Këto janë cookie që janë thelbësore për funksionimin korrekt të sajtit dhe përdoren për të menaxhuar hyrjen dhe aksesin në funksionet e rezervuara të faqes. Kohëzgjatja e cookies është rreptësisht e kufizuar në sesionin e punës (kur shfletuesi është i mbyllur, ato fshihen), me përjashtim të skedarëve më të gjatë të skedarëve që synojnë ekskluzivisht njohjen, për një periudhë të kufizuar, kompjuterin/pajisjen e vizitorit - përmes një alfa- kodi numerik i krijuar në seancën e parë të hyrjes. Çaktivizimi i tyre rrezikon përdorimin e shërbimeve të aksesueshme nga identifikimi. Pjesa publike e faqes mbetet normalisht e përdorshme.

Ata gjithashtu përfshihen në këtë kategori në të ashtuquajturat "Cookies analitike" janë cookie që përdoren për të mbledhur dhe analizuar trafikun dhe për të monitoruar performancën dhe përdorimin e sajtit në mënyrë anonime. Këto cookie, pa identifikuar përdoruesin, lejojnë, për shembull, të zbulojnë nëse i njëjti përdorues kthehet për t'u lidhur në kohë të ndryshme. Ato gjithashtu ju lejojnë të monitoroni sistemin dhe të përmirësoni performancën dhe përdorshmërinë e tij. Çaktivizimi i këtyre skedarëve "cookie" mund të kryhet pa asnjë humbje të funksionalitetit.

Përdorimi i këtyre cookies lejohet edhe pa pëlqimin e palës së interesuar.

- Profilizimi dhe marketingu i cookies. Këto janë cookie të përhershme që përdoren për të identifikuar (në mënyrë anonime ose ndryshe) preferencat e përdoruesit dhe për të përmirësuar përvojën e tyre të shfletimit, duke krijuar profile specifike dhe përdoren për të dërguar mesazhe reklamuese në përputhje me zgjedhjet e shprehura nga përdoruesi në fushën e shfletimit të uebit.Faqja e internetit SICILY BY CAR nuk përdor cookie të këtij lloji.

Cookies të palëve të treta

Duke vizituar një faqe interneti, ju mund të merrn cookies si nga faqja e vizituar ("pronarët") dhe nga faqet e menaxhuara nga organizata të tjera ("palë të treta").

Menaxhimi i informacionit të mbledhur nga "palët e treta" drejtohet nga informacioni përkatës, të cilit ju lutemi referojuni.

Për të siguruar transparencë dhe lehtësi më të madhe, llojet dhe adresat e internetit të informacionit dhe metodave të ndryshme të menaxhimit tregohen në tabelën më poshtë. të kukive të palëve të treta.

Emri i cookies: Google Analytics
Lloji i cookies: Këmbëngulës
Qëllimi: Analiza dhe raportimi statistikor
Kontrolluesi i të dhënave: Google Inc
Lexoni informacionin e Google

Kohëzgjatja e cookies

Disa cookie (cookie sesioni) mbeten aktive vetëm derisa browser-i të mbyllet ose të ekzekutohet komanda e daljes.Cookie të tjera "mbijetojnë" kur shfletuesi është i mbyllur dhe janë gjithashtu të disponueshëm në vizitat e mëvonshme nga përdoruesi.

Këto cookie quhen të qëndrueshme dhe kohëzgjatja e tyre përcaktohet nga serveri në momentin e krijimit të tyre. Në disa raste caktohet një afat, në raste të tjera kohëzgjatja është e pakufizuar.

Me përjashtim të atyre cookies, informacioni i të cilave ruhet ekskluzivisht për qëllime teknike,SICILY BY CAR nuk përdor cookie të vazhdueshme. Megjithatë, duke shfletuar faqet e faqeve të internetit, ju mund të ndërveproni me faqet e menaxhuara nga palë të treta, të cilët mund të krijojnë ose modifikojnë kuki të përhershme dhe profilizuese.

Menaxhimi I cookies

Përdoruesi mund të vendosë nëse do të pranojë ose jo cookie duke përdorur cilësimet e browser-it të tij.

Kujdes: çaktivizimi i plotë ose i pjesshëm i cookies mund të rrezikojë përdorimin e veçorive të faqes të rezervuara për përdoruesit e regjistruar. Përkundrazi, përdorshmëria e përmbajtjes publike është gjithashtu e mundur duke çaktivizuar plotësisht cookie-t.

Çaktivizimi i cookies të ""palës së tretë"" nuk ndikon në asnjë mënyrë lëvizjen në internet.

Cilësimi mund të përcaktohet posaçërisht për uebsajte dhe aplikacione të ndryshme ueb. Për më tepër, shfletuesit më të mirë ju lejojnë të përcaktoni cilësime të ndryshme për cookie-t """"e pronarit"""" dhe """"cookies të palëve të treta"""".

Nëpërmjet menysë është e mundur të hyni në një panel kontrolli ku është e mundur të përcaktohet nëse do të pranohen ose jo llojet e ndryshme të cookies dhe të vazhdohet me heqjen e tyre..

Ju kujtojmë gjithashtu se duke çaktivizuar plotësisht cookie-t në shfletuesin tuaj, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha veçoritë ndërvepruese.

Përditësimi i informacionit

Sicily by Car do ta mbajë këtë informacion të përditësuar vazhdimisht. Sicily by Car do të jetë gjithashtu përgjegjëse për publikimin e informacionit të përditësuar në faqet e internetit të Sicily by Car ose nëpërmjet tyre informacione shtesë.